LOGO NED FSClub All Pages

x

SIMFLIGHT

x

Het simFlight netwerk, vlucht simulatie netwerk van de wereld, is gewijd aan het verstrekken van de beste vlucht simulatie informatie, middelen en diensten op het Internet.

Mijn dank gaat onder andere uit naar Rob de Vries voor zijn inzet simFlight te voorzien van alle prachtige informatie.

LINK SimFlight
header fsclub p3d3

x

x

P3D INFORMATIE

x

Release informatie :

x

Prepar3D v3.4 is available now!

The Prepar3D team has been hard at work making the most stable and performant version yet, as well as integrating emerging technologies and fixing issues reported by the community and developer network.
Prepar3D now supports the consumer versions of the Oculus Rift and HTC Vive. Both Virtual Reality (VR) headsets are seamlessly integrated into the application. New VR enabled views automatically become available when a headset is connected to your PC and fully support head tracking and positioning and immersive stereoscopic rendering. New VR views can also be easily added or configured through the Camera SDK.
A new Cinematographer control mode is now available giving unrestricted and precise camera control to capture any angle at any time. Direct Input support is back alongside Raw Input giving users more options on how to configure their input devices. Additionally, a new Navigation Visuals screen can be used to toggle facility and airspace overlays directly on the 3D world.
New features have also been added to the Professional Plus version including weapons support for avatars, multiple enhancements to DIS including multiplayer support, voice communication, and easier configuration, as well as improved Multichannel stability.
Developers have even more tools available at their disposal including easier Scaleform integration into views, Lua support in ModelDef.xml files, custom light rendering via the PDK, the ability for plugins to register with internal events in the application, as well as numerous other advanced features.
The Prepar3D v3.4 update is available now and can be downloaded from your Downloads page. If you currently own a valid Prepar3D v3 license, there is no charge to update to Prepar3D v3.4.

x

Door GOOGLE Vertaald :

Prepar3D v3.4 is nu beschikbaar!

De Prepar3D team heeft hard gewerkt aan het maken van de meest stabiele en performante versie, evenals de integratie van nieuwe technologieën en de vaststelling van problemen door de gebruikers gemeld.
Prepar3D ondersteunt nu de consument versies van de Oculus Rift en HTC Vive. Zowel de Virtual Reality (VR) headsets zijn naadloos geïntegreerd in de applicatie. Nieuwe VR ingeschakeld uitzicht automatisch beschikbaar zijn wanneer er een hoofdtelefoon is aangesloten op uw pc en volledig te ondersteunen hoofd tracking en positionering en meeslepende stereoscopische weergave. Nieuwe VR weergaven kunnen ook gemakkelijk worden toegevoegd of geconfigureerd via de Camera SDK.
Een nieuwe Cinematographer control mode is nu beschikbaar waardoor onbeperkte en nauwkeurige camera controle om elke hoek op elk moment vast te leggen. Directe ondersteuning Input is terug langs Raw Input waardoor gebruikers meer opties over hoe ze hun input devices configureren. Bovendien kan een nieuw navigatiesysteem Visuals scherm worden gebruikt om de faciliteiten en het luchtruim overlays rechtstreeks op de 3D-wereld te schakelen.
Nieuwe functies zijn ook toegevoegd aan de Professional Plus versie met inbegrip van wapens ondersteuning voor avatars, meerdere verbeteringen aan DIS waaronder multiplayer-ondersteuning, spraakcommunicatie, en gemakkelijker configuratie, evenals verbeterde Multichannel stabiliteit.
Ontwikkelaars hebben zelfs andere beschikbare tools tot hun beschikking, waaronder gemakkelijker Scaleform integratie in opvattingen, Lua ondersteuning bij ModelDef.xml bestanden, aangepaste licht rendering via de PDK, de mogelijkheid om plugins te registreren met interne gebeurtenissen in de applicatie, evenals tal van andere geavanceerde Kenmerken.
De Prepar3D v3.4 update is nu beschikbaar en kan worden gedownload van uw pagina ‘Downloads’. Als u op dit moment het bezit van een geldige Prepar3D v3 licentie, is er geen kosten om te updaten naar Prepar3D v3.4.

x